Skip to Content

Consulta Online

A través d’aquest servei, la Procuraduría Alicia Portabella ofereix la possibilitat d’accedir ON LINE als assumptes judicials que es gestionen des del despatx.

L’accés on line de consulta d’expedients, és un mòdul que el despatx ha adquirit de forma addicional al Programa informàtic de gestió “Iuritex Procurador”, i que facilita tota la interconnexió ON LINE amb la informació de la base de dades del despatx.

D’aquesta forma, molt senzilla i intuïtiva, es proporciona a l’usuari un cercador d’expedients, un llistat processal de les anotacions dels registres interns dels expedients, i la possibilitat de descarregar els documents relacionats.